Keratoconus

Keratoconus is een aandoening van het hoornvlies, het voorste deel van het oog. Bij deze aandoening heeft het hoornvlies geen mooie ronde symmetrische vorm, maar puilt het uit naar voor in de vorm van een 'kegel' en kan het iets naar onder uitzakken. De kegelvorming treedt bijna altijd in beide ogen op, maar meestal is het bij het ene oog erger dan bij het andere.

Wat is keratoconus ?

Keratoconus is een aangeboren verzwakking van het hoornvlies, maar de kegelvorming komt meestal pas tijdens of na de puberteit tot uiting. Bij minder dan 10% van de patiënten is de aandoening erfelijk. Meestal zijn er dus geen andere familieleden met deze aandoening bekend. Er is wel een verband met asthma, eczeem en allergie. De reden hiervoor is waarschijnlijk dat deze patiënten veelvuldig in de ogen wrijven.  In zeer zeldzame gevallen is er een verband met bepaalde lichamelijke afwijkingen zoals het syndroom van Down of de ziekte van Ehlers-Danlos.

Symptomen

Doordat het hoornvlies steeds meer vervormt tot een kegel, valt het licht minder symmetrisch het oog binnen. Dit geeft de volgende klachten :

vermindering van het zicht

lichtgevoeligheid

toename van de brilsterkte (bijziendheid en astigmatisme)

In feite gaat men dus minder zien met één of beide ogen. Als de keratoconus slechts aan één oog voorkomt merkt men soms niet dat er iets mis is, omdat het beste oog het zicht van het slechtste oog compenseert.

Diagnose

Keratoconus is een aandoening die alleen in een gespecialiseerd centrum met zekerheid kan worden vastgesteld omdat men moet beschikken over een topograaf, een apparaat dat de vorm van het hoornvlies kan bepalen. Hiermee wordt het volledige oogoppervlak in kaart gebracht en worden vormafwijkingen gedetecteerd.

Een topograaf geeft de vorm weer in een kleurenpatroon. Dit werkt zoals een topografische hoogtekaart. De steilere, afwijkende gebieden bij keratoconus kleuren rood-paars.

 

Keratoconus