Oogchirurgie als oplossing voor uw aandoening

Niet elk oog werkt zoals het zou moeten. Lijdt u aan een aandoening zoals bijziendheid, verziendheid, astigmatisme, leesbril of cataract, dan kan Medifocus u helpen met een behandeling op maat. 

REFRACTIEFOUTEN

De meest voorkomende oogproblemen zijn refractiefouten zoals bijziendheid en verziendheid. De oorzaak hiervan is het feit dat de lichtbreking bij vele ogen niet perfect is. Hierdoor moet het zicht gecorrigeerd worden met een bril of contactlenzen. Oogchirurgie optimaliseert de lichtbreking binnen in het oog zodat een bril of lenzen niet meer nodig zijn.

ANDERE AANDOENINGEN

U kan bij ons ook terecht voor de behandeling van andere oogaandoeningen zoals cataract, glaucoom, hoornvlies- en netvliesproblemen.

Ook voor bril- en contactlensaanpassingen staan wij ter uwer beschikking. Hiervoor kan u online een afspraak maken bij onze oogarts op het algemeen spreekuur.

TERUGBETALING

Omdat wij gecertificeerd zijn als extramuraal centrum is er een terugbetaling door het RIZIV van algemene oogcontroles en reguliere behandelingen zoals cataractchirurgie. Deze terugbetaling is hetzelfde als elk ander ziekenhuis of praktijk. De eventuele terugbetaling van brilvervangende chirurgie verschilt van mutualiteit tot mutualiteit.

Maak online een afspraakof contacteer ons via +32 16 585958