Vooronderzoek bij ooglaseren

Om te bepalen of u geschikt bent voor ooglaseren, voeren we een vooronderzoek uit. Medifocus kiest ervoor om dit heel erg grondig te doen. Daarvoor vragen we van u een inspanning.

  • 1 week voorafgaand aan het vooronderzoek mag u geen zachte contactlenzen dragen (4 weken in het geval van harde lenzen): contactlenzen beïnvloeden de kromming van uw hoornvlies en dus de metingen van het onderzoek.
  • Na het vooronderzoek mag u niet zelf met de auto naar huis rijden: om de binnenkant van uw oog te onderzoeken, gebruiken we pupilverwijdende druppels. Hierdoor gaat u tijdelijk wat waziger zien.

De screening

Kan u uw contactlenzen niet missen dan splitsen we het vooronderzoek bij het ooglaseren op in 2 fasen:

  • U draagt uw contactlenzen tot de dag voor het onderzoek. We doen een beperktere screening waardoor u alvast een antwoord krijgt op de vraag of u voor een behandeling in aanmerking komt.
  • In geval van een positief antwoord doen we de aanvullende metingen op een latere datum. Hiervoor moet u dan wel uw contactlenzen effectief uitlaten.

Wat leren we uit deze metingen?

  • De exacte sterkte van de refractie (afwijking in de lichtbreking) van uw ogen.
  • Eventuele contra-indicaties die een behandeling onmogelijk maken.
  • De behandelmogelijkheden die de beste en veiligste resultaten voor u geven. 

Met dit vooronderzoek vergroten we de nauwkeurigheid van het ooglaseren en verkleinen we de risico’s. De resultaten van de metingen zijn 3 maanden geldig.