Oogchirurgie in alle veiligheid

Hoewel ooglaserchirurgie een ingreep is met veel voordelen, is er in principe geen medische noodzaak voor het uitvoeren van deze ingreep. Daarom moet bij elke behandeling de veiligheid voorop staan. We garanderen dat we al het mogelijke doen om onze chirurgie zo veilig mogelijk te maken door middel van de volgende maatregelen:

Locatie

We werken enkel en alleen in uiterst steriele omstandigheden. Onze operatiekamers voldoen aan de strengste normen wat steriliteit betreft.

Voor de ingreep

  • Medifocus gelooft niet in ’one-stop’ surgery waarbij krampachtig wordt geprobeerd vooronderzoek, informatieverstrekking, beslissingsproces en behandeling van beide ogen op dezelfde dag uit te voeren.
  • Om de werkelijke sterkte van het oog echt objectief te meten, moet het oog eerst gedruppeld worden met pupilverwijdende druppels. Omdat uw oogchirurg met grote pupillen de laser niet goed kan fixeren moet 24 uur gewacht worden na het druppelen.
  • We laten bewust minstens 24 uur tussen het bespreken van de chirurgische opties en de uiteindelijke behandeling. Zo heeft u de kans om alles nog even voor uzelf op een rijtje te zetten. Dit is een aanbeveling die de meeste gerenommeerde klinieken wereldwijd volgen.
  • We voeren een zeer uitgebreid preoperatief onderzoek uit. Mocht blijken dat u volgens ons niet geschikt bent voor eenbehandeling, dan zullen we u dat eerlijk zeggen.
  • Medifocus beheert een gedigitaliseerde database waarmee we alle parameters en resultaten van onze operaties bijhouden. Omdat de gegevens elke dag worden bijgewerkt, geeft deze database ons ’real-time’-informatie over onze behandelingen. Uw oogarts zal de gegevens uit onze database met u bespreken tijdens het vooronderzoek. Dan weet u ook welk resultaat u zelf mag verwachten na de behandeling.

Tijdens de ingreep

Voor elke ingreep wordt er een checklist overlopen waarbij we samen met u uw naam, geboortedatum, te behandelen oog en sterkte doornemen. Dit doen we omdat onderzoek heeft aangetoond dat het gebruik van checklists in de geneeskunde de kans op potentiële fouten significant verkleint.

Na de ingreep

Na de ingreep gebruikt u ntibioticadruppels om infectie te voorkomen. Ook worden er druppels (lubricantia) voorgeschreven die het oogoppervlak beschermen en de genezing bevorderen.

Medewerkers

Ooglaserchirurgie maakt gebruik van uiterst geavanceerde apparatuur. Een goede oogchirurg weet met geavanceerde apparatuur te werken, resultaten correct te interpreteren en te evalueren. Bovendien moet hij kunnen controleren of de resultaten overeenkomen met de resultaten uit andere onderzoeken en moet hij de precieze werking van elk toestel tot in de details kennen. Daarom werken we met gecertificeerde en ervaren chirurgen en medewerkers. U zal bij ons nooit behandeld of onderzocht worden door mensen die nog in opleiding zijn.

Chirurgie is mensenwerk. Het optimaliseren van de veiligheid van procedures begint dus bij de mensen in de operatiekamer. Van de hand van Dr. Van Cleynenbreugel verscheen een boek dat specifiek gaat over het verbeteren van het menselijk functioneren en het verhogen van patiëntveiligheid. De titel is ‘No room for shaky hands’ en het is te koop op Amazon.

Dr. Van Cleynenbreugel is BIG-geregistreerd en geregistreerd bij het Nederlands Gezelschap voor Refractiechirurgie, de Belgian Society of Cataract and Refractive Surgery en de Belgische Orde der Geneesheren, en de European Society of Cataract and Refractive Surgery.

Ontwikkelingen op de voet volgen

Binnen de oogchirurgie volgen de ontwikkelingen elkaar snel op. De nieuwste technieken van vandaag zijn vaak na een paar jaar verouderd. In de oogheelkunde worden een enorme hoeveelheid tijd, energie en middelen in onderzoek geïnvesteerd om de chirurgische technieken te verbeteren. Dit maakt het noodzakelijk dat Medifocus op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen.

We hebben als referentiecentrum de taak op ons genomen om een voortrekkersrol te spelen in de wetenschappelijke achtergrond van de ooglaserchirurgie. Het feit dat we hierdoor actief deelnemen aan het ontwikkelen van nieuwe behandelmethodes past in dat opzicht in onze visie.