ReLEx smile Europees referentiecentrum ogen laseren

06 februari 2018

Medifocus werd gevraagd om in Europa de taak van ReLEx smile expertisecentrum op zich te nemen. Dat betekent dat wij in samenwerking met Carl Zeiss Meditec een belangrijke rol zullen spelen bij de verdere ontwikkeling van de technologie om ogen te laseren. Wereldwijd zijn er slechts een tiental referentiecentra. Wij zijn dan ook bijzonder trots dat ons werk van de afgelopen jaren tot deze erkenning heeft geleid.

Reeds meer dan 30 jaar genieten mensen opnieuw van scherp zicht zonder bril, dankzij ooglaserchirurgie. Dat komt doordat afwijkingen in het oog worden gecorrigeerd met een uiterst precieze ingreep. In de geneeskunde is geen enkele behandeling even nauwkeurig en succesvol als ooglaserchirurgie. Omstreeks 2012 dacht men dat de bestaande lasertechnieken (zoals LASIK) een onovertrefbaar technologisch niveau bereikt hadden.

Baanbrekende technologie

ReLEx smile werd ontwikkeld om de bestaande grenzen uit 2012 te doorbreken. ReLEx smile bleek meteen een nieuwe technologie die op diverse punten innovatieve optimalisaties introduceerde. Medifocus is kort na de introductie – als een van de eersten in Europa – gestart met deze vorm van oogchirurgie. Zo stonden wij mee aan de wieg van de ontwikkeling van deze spitstechnologie.

“We hebben snel begrepen dat ReLEx smile minder invasief en hierdoor ook veiliger is”, vertelt Dr. Van Cleynenbreugel, oogarts bij Medifocus. “Bovendien kunnen we patiënten met droge ogen beter behandelen. ReLEx smile's technologie is trouwens veel nauwkeuriger dan de oudere werkwijze”.

Het aantal uitgevoerde ReLEx smile behandelingen neemt exponentieel toe. Op dit ogenblik zijn er wereldwijd reeds meer dan een miljoen behandelingen uitgevoerd. De centra die ReLEx smile op dit moment toepassen, verlaten de oudere technieken in toenemende mate. Dit is ook bij Medifocus het geval. Ondertussen kunnen we 90% van onze patiënten vlot met ReLEx smile behandelen.

PIONIERSWERK

Verwacht wordt dat meer en meer chirurgen zullen overstappen naar deze innovatieve technologie. Daarbij zal Medifocus in Europa een centrale rol spelen. De expertise die we opgebouwd hebben willen we immers zoveel mogelijk uitdragen. Wij zullen opleidingsdagen organiseren waarbij chirurgen uit verschillende Europese landen kunnen komen leren hoe wij ReLEx smile toepassen. Dr. Van Cleynenbreugel: “Gedurende twee dagen worden oogchirurgen ondergedompeld in de theorie van ooglaserchirurgie. Daarbij zullen ze ook inzage krijgen in onze interne werking. Dat is minstens even belangrijk als het bespreken van statistieken.”

We hebben vanaf onze start zeer nauw samengewerkt met Carl Zeiss Meditec. We zijn dan ook vereerd voor deze kans om een nog grotere rol te spelen in de wereldwijde ontwikkeling van deze spitstechnologie. “Dat is hoe je in de geneeskunde sneller vooruitgang boekt”, vertelt Dr. Van Cleynenbreugel. “Enkele chirurgen trekken de kar in de beginfase van zo'n ontwikkelingen. Deze noemt men de early adaptors.  Zij doen als het ware het pionierswerk. Daarna volgt een tweede generatie. Het zijn deze mensen die we nu zo goed mogelijk moeten trainen.”

  • medifocus
medifocus