Nazorg na ooglaseren

Het grootste deel van de informatie die te vinden is op de websites van ooglaserklinieken gaat over de verschillende behandelingen. Patiënten kiezen de kliniek waar ze uiteindelijk zullen behandeld worden dikwijls op basis van de aangeboden ooglasertechnieken. Dat is bij Medifocus niet anders. Als referentiecentrum voor de ReLEx smile-techniek komen veel patiënten specifiek daarvoor naar ons. Echter, ooglaserchirurgie gaat over veel meer dan alleen de uitgevoerde techniek. Het is niet zo dat de ooglaserbehandeling is afgelopen na de dag van de behandeling. Ooglaserchirurgie is veel meer dan dat. Het is een traject dat begint bij het vooronderzoek en eindigt bij de laatste controle.

Stap voor stap

De eerste stap in het traject is het uitvoeren van een vooronderzoek. Dit is een zeer uitgebreid onderzoek waarbij in eerste instantie gekeken wordt of een behandeling mogelijk is. Zo worden onder andere de dikte van het hoornvlies, de vorm van het hoornvlies, de grootte van de pupillen en dergelijke gemeten en wordt op basis hiervan de lichtbreking binnenin het oog volledig in kaart gebracht. Vervolgens wordt er per patiënt een advies gegeven of er een behandeling mogelijk is, en zo ja, wat de beste optie is. De tweede stap is de behandeling. Dit is het moment dat de ogen daadwerkelijk gecorrigeerd worden op basis van de uitkomst van de uitgevoerde metingen in het vooronderzoek. Echter, hier stopt het niet. Bij al onze patiënten doen we een zeer nauwgezet vervolgtraject. Standaard worden er vier controles na de behandeling uitgevoerd waarbij we bij elk onderzoek het resultaat van de behandeling nauwkeurig in kaart brengen. Zo meten wij de gezichtsscherpte, de vorm van het hoornvlies, het effect van de behandeling op de sterkte van het oog, de oogdruk en de dikte van het hoornvlies.

Het belang van de nazorg

Waarom is dit nazorgtraject volgens ons zo belangrijk? Ten eerste is het voor de patiënt moeilijk om de mate van het herstel van het zicht zelf te beoordelen. Men kan zelf wel proberen het linker- en rechteroog te vergelijken, of het zicht na de behandeling proberen te vergelijken met hoe het zicht was voor de ingreep, maar dit is lastig. Bij elke nacontrole wordt een objectieve meting gedaan van het zicht en kunnen we exact vertellen in welke mate het zicht aan het herstellen is. We vergelijken het met onze hele patiëntengroep zodat we kunnen vertellen of het herstel van het zicht sneller, trager of zoals gemiddeld verloopt.

Ten tweede is het uitermate belangrijk het herstel van het hoornvlies te volgen om, indien nodig, de medicatie bij te kunnen stellen. Hoewel de meeste patiënten hetzelfde druppelschema volgen is het soms nodig bepaalde druppels te verhogen in frequentie of deze juist sneller af te bouwen. Het is daarom nodig dat we de patiënten in het nazorgtraject blijven onderzoeken. Dit kunnen wij uiteraard niet via email of over de telefoon beoordelen. Tenslotte is Medifocus een referentiecentrum voor ooglaserchirurgie. Dit betekent dat wij één van de centra zijn die voor Carl Zeiss data verzamelen en zo nodig de behandelprotocollen hierop aanpassen. Dat kan alleen als we een zeer nauwkeurige follow-up doen van de resultaten van onze behandelingen.

Zes maanden

Voor de nazorg komen de patiënten op controle na ongeveer een dag, een week, een maand en de laatste keer zes maanden na de behandeling. Tijdens deze laatste controle brengen we het oog nogmaals in kaart met ons meetapparatuur en bepalen we exact wat het uiteindelijke resultaat qua gezichtsscherpte is geworden. Bij deze laatste controle maken we ook een document op dat naar de patiënt wordt gestuurd in een PDF. Hierop staan alle gegevens van de behandeling mocht het ooit van pas komen. Op dit moment houdt de standaard follow-up na de behandeling in principe op. Men is echter altijd welkom bij vragen of problemen.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor ooglaserchirurgie? Neem dan contact op met ons via +32-16585958 of maak een afspraak voor een vooronderzoek