Herstellen beide ogen even snel?

Ooglaserchirurgie wordt meestal aan beide ogen tegelijk uitgevoerd. Hiervoor zijn 2 redenen. Eerst en vooral is het zo dat met de huidige technieken de kans op complicaties zo klein is geworden dat het veilig is om beide ogen samen te behandelen. Ten tweede is een dergelijke behandeling veel praktischer dan wanneer beide ogen afzonderlijk worden geopereerd.

Na de ingreep is het normaal dat men rechts en links vergelijkt. Echter, het is niet helemaal correct om dat te doen. De ogen herstellen immers nooit helemaal hetzelfde. U zou zich kunnen afvragen hoe dat komt, want in feite wordt er rechts en links meestal precies dezelfde ingreep uitgevoerd. Hoe is het dus mogelijk dat met de huidige apparatuur, die toch extreem nauwkeurig is,  er een verschil in herstel kan optreden?

Moeder Natuur

De belangrijkste reden is het feit dat het oog natuurlijk, biologisch weefsel is.  En in de geneeskunde is net zoals in de natuur niets 100%. Na de ingreep is er een kortdurende reactie van het hoornvlies aan de voorkant van het oog en dit maakt het beeld wazig. Met name in de eerste uren en dagen na de ingreep merkt men dit. En het is nu juist deze reactie van het oog die niet altijd op precies dezelfde manier verloopt.

Dus gedurende de eerste dagen is er altijd een verschil tussen rechts en links, zowel qua gevoel als qua gezichtsscherpte. Dit is perfect normaal. Het is mogelijk dat een oog beter ziet in het begin, en het kan ook zo zijn dat één oog meer irritatie geeft dan het andere.  Meestal verdwijnen deze verschillen in de loop van de eerste weken. Op het einde van het herstel proces ziet men meestal geen verschil meer tussen beide ogen.

Verschillende technieken

Verschillende technieken hebben een verschillend postoperatief verloop. Daar waar ReLEx smile en Femto-LASIK een heel snel herstel hebben van het zicht gaat dit bij PRK langzamer. Met name ReLEx smile geeft een dermate snel herstel dat de meeste patiënten ’s avonds al ondertitels kunnen lezen op TV. Om een idee te geven, bij oudere technieken zoals PRK heeft men na 1  week het zicht dat men bij ReLEx smile na 24 uur heeft. Dit betekent echter niet dat er geen enkele plaats meer is voor PRK. Sommige behandelingen worden nog met PRK uitgevoerd. Echter, ReLEx smile is in Medifocus de techniek die in 90% van de behandelingen wordt uitgevoerd.

Opvolging

Dus als men na de ingreep het zicht van rechts en links niet helemaal mag vergelijken, hoe kan men dan weten of het herstel gaat zoals het hoort? Wel, bij elke controle vertellen we u wat uw zicht is en we vergelijken dit met het gemiddelde. Zo weet u of uw genezing in lijn is met wat we meestal zien of niet. Met name in de eerste weken wordt uw zicht van zeer nabij opgevolgd want dan speelt zich ook het grootste deel van het herstel af.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met ons.