Verziendheid laseren

Wat is verziendheid?

Verziendheid of hypermetropie komt, in vergelijking met bijziendheid, bij een minder groot deel van de bevolking voor. Toch is nog steeds een kwart van de bevolking verziend. Deze mensen hebben een te korte oogbal, zodat het licht op een punt achter het netvlies wordt gebundeld i.p.v. direct erop. Oogartsen drukken verziendheid uit in een positief getal, bv. dioptrie +2. Door verziendheid te laseren, kunt u weer scherp zien van dichtbij.

De kaap van 40 jaar

Verziendheid uit zich vaak via vermoeide ogen, hoofdpijn en onscherp zicht. Niet alle mensen die verziend zijn, dragen een bril of contactlenzen. Tot een leeftijd van ongeveer 40 jaar corrigeren sommige mensen onbewust verziendheid gedeeltelijk of volledig. Ze beginnen hierna pas problemen te krijgen met het zicht.

Ooglaseren voor verziendheid

Verziendheid laseren gebeurt door het vergroten van de centrale bolling van het hoornvlies. Met andere woorden: alle licht wordt weer opnieuw precies op het netvlies gebundeld omdat het brandpunt naar het netvlies wordt gebracht. Wij kunnen verziendheid behandelen tot ongeveer +3. In combinatie met astigmatisme ligt deze sterkte soms hoger.

Lensimplantatie

Verziendheid laseren is niet uw enige optie. Ook een lensimplant is een zeer efficiënte behandeling, zeker boven de leeftijd van 50 jaar. De ingreep behoort tot de meest veilige en geperfectioneerde operaties binnen de oogheelkunde. Met een lensimplant kunnen we bovendien hogere sterktes corrigeren (> +3).

Een lensimplantaat heeft een bepaalde lichtbrekende sterkte, die we nauwkeurig bepalen voor de ingreep. Omdat we meten met een laser, zijn de resultaten uiterst betrouwbaar. Tijdens de behandeling zelf raken we het hoornvlies niet aan. Komt u niet in aanmerking voor ooglaserchirurgie, bv. door te droge ogen, dan bent u misschien wel geschikt voor een lensimplantatie.

Wij helpen u kiezen

Verziendheid laseren of verhelpen met een lensimplantaat? Maak een afspraak voor een vooronderzoek, zodat we samen de ideale behandeling kunnen kiezen.