Astigmatisme laseren

Wat is astigmatisme?

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 1 op de 3 mensen last heeft van astigmatisme, wat betekent dat het oppervlak van het hoornvlies niet in elke richting dezelfde kromming heeft. Hierdoor komen de lichtstralen samen op een brandpunt dat meer ovaal en uitgerekt is i.p.v. geconcentreerd. Oogartsen drukken astigmatisme uit in een cilindrische waarde (bv. -2 dioptrie) en een richting tussen 0° en 180°. Door het hoornvlies te laseren, geeft de chirurg het weer een ronde vorm.

Alles-in-één

Laseren voor astigmatisme is in principe mogelijk tot een cilindrische afwijking van -4 dioptrie. In sommige gevallen zelfs hoger. Na het vooronderzoek krijgt u hierover uitsluitsel. Veel patiënten met een cilindrische afwijking hebben ook last van verziendheid of bijziendheidBij een chirurgische laserbehandeling corrigeert men zowel het astigmatisme als de verziendheid of bijziendheid in 1 ingreep.

Leven zonder bril of lenzen

Als u niet meer afhankelijk wilt zijn van bril of contactlenzen is het noodzakelijk om naast de ver- of bijziendheid ook het astigmatisme te corrigeren. Dit kan met laser of met torische implantlenzen. Deze lenzen compenseren de vorm van het hoornvlies.

Een lensimplant is een zeer efficiënte, veilige en gangbare manier om astigmatisme te corrigeren. Men kan astigmatisme corrigeren tot 6 dioptrie. Wilt u meer weten over lensimplantatie of het laseren van astigmatisme? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Als u onmiddellijk een afspraak wilt maken voor een vooronderzoek kunt u bellen naar +32 16 585958.